Αρχική / Χρήσιμα

Χρήσιμα

KET – Key English Test

Η εξέταση KET του Cambridge ESOL αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και προσφέρει ένα βασικό πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, προετοιμάζοντας τον υποψήφιο για τις λοιπές εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL. Η εξέταση ΚΕΤ του αποδεικνύει την ικανότητά του υποψήφιου να επικοινωνεί, χρησιμοποιώντας ένα βασικό επίπεδο Αγγλικών μέσα σε καταστάσεις καθημερινότητας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Η εξέταση ΚΕΤ αποτελείται από τρεις ενότητες :

 • Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading/Writing): 1 ώρα και 10 λεπτά
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 30 λεπτά
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking): έως 10 λεπτά

Το 50% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης προέρχεται από την ενότητα Reading/Writing, ενώ οι ενότητες Listening και Speaking δίνουν από 25% επί του συνολικού βαθμού η κάθε μία.

Υπάρχουν δύο βαθμίδες επιτυχίας, το "Pass" και "Pass with Merit".

Πιστοποιητικά απονέμονται σε υποψηφίους που κατατάσσονται μεταξύ των βαθμίδων Pass και Pass with Merit. Τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL ισχύουν εφ’όρου ζωής.

PET – Preliminary English Test

Η εξέταση PET του Cambridge ESOL αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι υποψήφιοι αυτού του επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με αγγλόφωνους ή μη ομιλητές.

Η εξέταση ΡΕΤ απαρτίζεται από τρεις ενότητες:

 • Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading/Writing): 1 ώρα και 30 λεπτά
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 30 λεπτά
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking): έως 10 λεπτά

Το 50% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης προέρχεται από την ενότητα Reading/Writing, ενώ οι ενότητες Listening και Speaking δίνουν από 25% επί του συνολικού βαθμού η κάθε μία.

Υπάρχουν δύο βαθμίδες επιτυχίας, το "Pass" και "Pass with Merit".

Πιστοποιητικά απονέμονται σε υποψηφίους που κατατάσσονται μεταξύ των βαθμίδων Pass και Pass with Merit. Τα πιστοποιητικά του Cambridge ESOL ισχύουν εφ’όρου ζωής.

First Certificate in English (FCE - Cambridge) – Lower

To FCE (Lower) του Cambridge ESOL είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοι του διπλώματος FCE είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές δομές της αγγλικής γλώσσας με αρκετή άνεση και ευχέρεια. Επιπλέον, κατέχουν ένα ευρύ λεξιλόγιο που τους επιτρέπει να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση στις περισσότερες από τις καθημερινές, κοινωνικές περιστάσεις.

Η εξέταση FCE (Lower) αποτελείται από πέντε ενότητες:

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου( Reading): 1 ώρα<
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου( Writing): 1 ώρα και 20 λεπτά
 • Γραμματική (Use of English): 45 λεπτά
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 40 λεπτά
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking): 14 λεπτά

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε μέρη της εξέτασης.

Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό του FCE. Το πιστοποιητικό ισχύει εφ’όρου ζωής.

Στους υποψήφιους που παίρνουν τους βαθμούς D και Ε δεν απονέμεται το πιστοποιητικό του FCE.

Η εξέταση FCE μπορεί να δοθεί τον Μάιο και τον Δεκέμβριο.

ECCE (Competency - Michigan)

Το δίπλωμα ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (επίπεδο lower) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α.

Το ECCE, είναι επίσημα αναγνωρισμένο τόσο από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όσο και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

H εξέταση για το ECCE αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 • Έκθεση (Writing)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension)
 • Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section

CAE - Certificate in Advanced English

Το CAE (Advanced) του Cambridge ESOL αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι σπουδαστές που ολοκληρώσουν τα μαθήματα Αγγλικών στο επίπεδο αυτό είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα με ευχέρεια και άνεση, να ανταποκρίνονται στις περισσότερες περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής καθώς και να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης. Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται ένα επιπλέον έτος προετοιμασίας μετά την απόκτηση του FCE προκειμένου να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για το CAE.

Η εξέταση CAE (Advanced) αποτελείται απο πέντε ενότητες:

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading): 1 ώρα και 15 λεπτά
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing): 1 ώρα και 30 λεπτά
 • Γραμματική (Use of English): 1 ώρα και 30 λεπτά
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 45 λεπτά
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking): 15 λεπτά

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε μέρη της εξέτασης.

Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό του CAE. Το πιστοποιητικό ισχύει εφ’όρου ζωής.

Στους υποψήφιους που παίρνουν τους βαθμούς D και Ε δεν απονέμεται το πιστοποιητικό του CAE.

Η εξέταση CAE μπορεί να δοθεί τον Μάιο και τον Δεκέμβριο.

CPE (Proficiency Cambridge) - Certificate of Proficiency in English

Η εξέταση CPE (Proficiency) είναι η υψηλοτέρου επιπέδου εξέταση του Πανεπιστημίου του Cambridge. Πρόκειται για ένα απαιτητικό δίπλωμα που πιστοποιεί την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοί του μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίσταση (σε επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον) και είναι ικανοί να κατανοούν πολύπλοκα κείμενα (αλληλογραφία, επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων κ.α.) - αποκτώντας ταυτόχρονα επάρκεια διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα.

Η εξέταση CPE (Proficiency) αποτελείται απο πέντε ενότητες:

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading): 1 ώρα και 30 λεπτά
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing): 2 ώρες
 • Γραμματική (Use of English): 1 ώρα και 30 λεπτά
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 45 λεπτά
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking): 19 λεπτά

Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε μέρη της εξέτασης.

Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C – οι υποψήφιοι που παίρνουν τις βαθμολογίες αυτές λαμβάνουν το πιστοποιητικό του CPE. Το πιστοποιητικό ισχύει εφ’όρου ζωής.

Στους υποψήφιους που παίρνουν τους βαθμούς D και Ε δεν απονέμεται το πιστοποιητικό του CPE.

Η εξέταση CPE μπορεί να δοθεί τον Μάιο και τον Δεκέμβριο.

ECPE (Proficiency - Michigan) - Certificate of Proficiency in English

Το ECPE απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α. . Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και ο κάτοχος του μπορεί να κατανοεί πολύπλοκα κείμενα και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Η εξέταση ΕCPE (Proficiency) αποτελείται απο τέσσερα μέρη:

 • Έκθεση (Writing)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension)
 • Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section)

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Από το Σεπτέμβριο του 2005 το ΤΟΕFL άλλαξε ριζικά μορφή και μετατράπηκε από CBT (computer-based TOEFL) σε iBT (internet-based TOEFL). Η νέα μορφή εξέτασης, που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2006, εισάγει τον υποψήφιο σε έναν δημιουργικό περιβάλλον όπου καλείται να συνθέσει μηνύματα συνδυάζοντας γραπτές και προφορικές δεξιότητες. Οι αλλαγές αυτές έγιναν προκειμένου να αξιολογείται πιο ολοκληρωμένα η ικανότητα ενός υποψήφιου να χρησιμοποιεί με σαφήνεια την αγγλική γλώσσα σε ακαδημαϊκές καταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα το internet-based TOEFL αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (Reading): 60-100 λεπτά
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): 60-90 λεπτά
 • Προφορική Εξέταση (Speaking): 20 λεπτά
 • Γραπτή Εξέταση – Writing: 50 λεπτά

Η βαθμολογία του κάθε μέρους κυμαίνεται από 0 έως 30 ενώ η διάρκεια είναι διαφορετική σε κάθε μέρος της εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα και τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι βαθμολογίες ισχύουν για 2 χρόνια.

TOEIC – Test of English for International Communication

Το TOEIC είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο τεστ που πιστοποιεί με ακρίβεια το επίπεδο γνώσης σας στην αγγλική γλώσσα. Το TOEIC αναγνωρίζεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, από Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια αλλά και από τον ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 10 έως 990.

To TOEIC έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και αποτελείται από δυο μέρη:

 • Ακουστική Κατανόηση (Listening)
 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική (Reading Comprehension)

Ο υποψήφιος εξετάζεται μόνο γραπτά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και η βαθμολογία του κάθε μέρους κυμαίνεται από 5 έως 495. Ανάλογα με την επίδοσή σας και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσετε, πιστοποιείται ότι οι γνώσεις σας στα Αγγλικά είναι:

 • Βασικές / Mέσου Eπιπέδου (405-500)
 • Καλές / Eπίπεδο Lower (505-780)
 • Πολύ Kαλές / Eπίπεδο Advanced (785-900
 • Άριστες / Eπίπεδο Proficiency (905-990)

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα και τα αποτελέσματα θα σας γνωστοποιηθούν σε διάστημα μιας εβδομάδας από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Τα εξεταστικά κέντρα διατηρούν τα αποτελέσμα για 2 χρόνια μετά την ημερομηνία της εξέτασης.

IELTS - International English Language Testing System

Το IELTS είναι δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας το οποίο εξετάζει τις γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων που σκοπεύουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα όπου τα Αγγλικά χρησιμοποιούνται ως γλώσσα επικοινωνίας. Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες αλλοδαπών απαιτούν ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης και αδειοδότησης, την πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων στα Αγγλικά. Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν oλοένα και περισσότερο την εξέταση IELTS.

Το IELTS χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, την ακαδημαϊκή και τη γενική (Academic και General Training).

 • Η ακαδημαϊκή κατεύθυνση απευθύνεται σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή προγράμματα.
 • Η γενική κατεύθυνση εξετάζει τη χρήση της γλώσσας σε πιο πρακτικό επίπεδο. Απευθύνεται σε όσους πρόκειται να αναζητήσουν εργασία ή να ολοκληρώσουν σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνες χώρες.

Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις ενότητες :

 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

Οι ενότητες Listening και Speaking είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους. Στις ενότητες Reading και Writing οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο μορφές: την Ακαδημαϊκή ή εκείνη της Γενικής Εκπαίδευσης.

Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την εξέταση υπολογίζεται περίπου στις 2 ώρες και 45 λεπτά. Η εξέταση στις πρώτες τρεις ενότητες - Listening, Reading και Writing – ολοκληρώνεται μέσα σε μία μέρα. Η εξέταση για την ενότητα Speaking μπορεί να δοθεί, σε συνεργασία με το εξεταστικό κέντρο, μέσα στο διάστημα 7 ημερών πριν ή μετά την εξέταση στις υπόλοιπες ενότητες.

Η επίδοση των υποψηφίων βαθμολογείται χωριστά σε κάθε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, παρέχεται όμως και συνολική βαθμολογία. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε βαθμολογική κλίμακα που κυμαίνεται από 1 (μη χρήστης) μέχρι 9 (απόλυτα ικανός χρήστης).

Οι εξετάσεις διενεργούνται από κοινού από το τμήμα εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge, το Βρετανικό Συμβούλιο και το IDP: IELTS Αυστραλίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο, συνήθως δύο φορές το μήνα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε δεκατρείς (13) μόνο ημέρες.

GMAT - Graduate Management Admission Test

Το GMAT είναι τεστ δεξιοτήτων ακαδημαϊκών γνώσεων και απαιτείται για την αποδοχή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα κυρίως Διοίκησης Επιχειρήσεως και MBA.

Στο GMAT εκτός του επιπέδου της αγγλικής γλώσσας του υποψήφιου εξετάζονται και οι Μαθηματικές Δεξιότητες και γενικότερα οι δεξιότητες του υποψηφίου. Το τεστ του GMAT ανήκει στην κατηγορία των Computer Adaptive Tests (C.A.T.) που σημαίνει ότι η δυσκολία των ερωτήσεων προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με την πορεία του εξεταζόμενου.

Το τεστ του GMAT περιλαμβάνει 3 επιμέρους τμήματα:

Τμήμα 1: Analytical Writing Assessment
Τομέας Eξέτασης Διάρκεια Αριθμός Ερωτήσεων
Analysis of an Issue 30 λεπτά 1
Analysis of an Argument 30 λεπτά 1
Τμήμα 2: Quantitative Section
Τομέας Eξέτασης Διάρκεια Αριθμός Ερωτήσεων
Problem Solving 75 λεπτά 37 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
Data Sufficiency
Τμήμα 3: Verbal Section
Τομέας Eξέτασης Διάρκεια Αριθμός Ερωτήσεων
Reading Comprehension 75 λεπτά 41 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
Critical Reasoning
Sentence Correction

Analytical Writing Assessment

Βασικός σκοπός είναι να εξεταστεί η ικανότητα των υποψηφίων να σκέφτονται κριτικά και να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης με δύο είδη έκθεσης:

Analysis of an Issue: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να τοποθετηθεί αναφορικά με ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, με ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων.

Analysis of an Argument: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να σχολιάσει επιχειρήματα ή συμπεράσματα άλλων όσον αφορά την επάρκεια τους από συλλογιστική άποψη.

Quantitative Section

Στο τμήμα αυτό εξετάζονται βασικές μαθηματικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για συλλογισμούς αναφορικά με μεγέθη και ποσότητες, η λύση προβλημάτων και η ερμηνεία γραφικών παραστάσεων. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ανήκουν σε δύο τύπους:

Problem Solving: Αυτές οι ερωτήσεις αξιολογούν την κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με εφαρμογή μαθηματικών συλλογισμών.

Data Sufficiency: Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις αξιολογούν την ικανότητα στην ανάλυση προβλημάτων. Μετρούν κατά πόσο μπορεί ο εξεταζόμενος να εντοπίσει τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το πρόβλημα και να καθορίσει αν τα δεδομένα που έχει επαρκούν για τη λύση του προβλήματος.

Verbal Section

Σε αυτό το τμήμα εξετάζεται η κατανόηση και χρήση του γραπτού λόγου καθώς και η ικανότητα συλλογισμού, με 3 είδη ερωτήσεων. Και εδώ, βασικός στόχος δεν είναι η εξέταση της επάρκειας στη χρήση της γλώσσας, αλλά προφανώς ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το ύφος επιστημονικών κυρίως κειμένων.

Reading Comprehension: Εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η κατανόηση γραπτού κειμένου και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τις πληροφορίες του. Τα κείμενα, έκτασης περίπου 350 λέξεων, αναφέρονται σε θέματα κοινωνικών, φυσικών ή βιολογικών επιστημών και σε θέματα επιχειρήσεων (οικονομικά, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing).

Critical Reasoning Questions: Αξιολογείται η κριτική ικανότητα. Απαιτείται να αναλυθεί η συλλογιστική που βρίκεται πίσω από παρουσιαζόμενα επιχειρήματα.

Sentence-Correction Questions: Απαιτείται η διόρθωση προτάσεων που έχουν λάθη ή ανεπάρκειες.

Οι βαθμολογίες δίνονται χωριστά για κάθε τμήμα του τεστ. Ο υψηλότερος βαθμός στο Verbal και στο Quantitative Section είναι το 800 και ο χαμηλότερος είναι το 200. Το Analytical Writing Section βαθμολογείται με 0 έως 6.

Ανεπίσημα αποτελέσματα παίρνουν οι εξεταζόμενοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Computer Adaptive Test. Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται στον εξεταζόμενο αλλά και στα Πανεπιστήμια της επιλογής του μέσα σε 20 ημέρες μετά την εξέταση.

Τα βαθμολογίες του GMAT ισχύουν για 5 χρόνια.

Εξετάσεις για το GMAT γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 2-3 φορές κάθε εβδομάδα.

GRE - Graduate Record Examination (revised test)

Το GRE είναι τεστ που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα. Απαιτείται για την αποδοχή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα κυρίως θετικής ή θεωρητικής κατευθυνσης (MSc, MA, PhD), αλλά και για σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management κ.α. (MBA, MSc).

Το τεστ του GMAT περιλαμβάνει 3 επιμέρους τμήματα:

Τμήμα 1: Analytical Writing Section
Τομέας Eξέτασης Διάρκεια Αριθμός Ερωτήσεων
Analysis of an Issue 45 λεπτά 1
Analysis of an Argument 30 λεπτά 1
Τμήμα 2: Quantitative Section
Τομέας Eξέτασης Διάρκεια Αριθμός Ερωτήσεων
Quantitative Comparison Questions 70 λεπτά 20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
Multiple Choice - Select One Answer
Multiple Choice - Select One or More Answers
Numeric Entry Questions
Τμήμα 3: Verbal Reasoning Section
Τομέας Eξέτασης Διάρκεια Αριθμός Ερωτήσεων
Reading Comprehension 60 λεπτά 20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
Text Completion
Sentence Equivalence

Analytical Writing Section

Εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης με δύο είδη έκθεσης:

Analysis of an Issue: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να τοποθετηθεί αναφορικά με ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, με ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων.

Analysis of an Argument: Ζητείται από τον εξεταζόμενο να σχολιάσει επιχειρήματα τα συμπεράσματα άλλων όσον αφορά την επάρκειά τους από συλλογιστική άποψη.

Quantitative Reasoning Section

Στο τμήμα αυτό αξιολογείται η επάρκεια στη γνώση και χρήση βασικών μαθηματικών εννοιών. Περιλαμβάνονται 4 είδη ερωτήσεων:

Quantitative Comparisons: Στις ερωτήσεις αυτές ζητείται να συγκρίνει ο εξεταζόμενος δύο ποσότητες και να συμπεράνει αν είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες ή αν αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Multiple Choice - Select One Answer Choice: Στις ερωτήσεις αυτές πολλαπλών επιλογών, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει τη σωστή απάντηση από 5 επιλογές που του δίνονται.

Multiple Choice - Select One or More Answers Choices: Στις ερωτήσεις αυτές πολλαπλών επιλογών, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις από μία λίστα επιλογών που του δίνονται.

Numeric Entry Questions: Οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι πολλαπλών επιλογών, και ο εξεταζόμενος θα πρέπει να υπολογίσει την απάντηση και να την συμπληρώσει στο χώρο που του δίνεται στην οθόνη.

Verbal Reasoning Section

Σε αυτό το τμήμα εξετάζεται η κατανόηση γραπτού λόγου καθώς και η γνώση γραμματικής και λεξιλογίου της αγγλικής γλώσσας, με 3 είδη ερωτήσεων:

Reading Comprehension: Εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής η κατανόηση γραπτού κειμένου και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τις πληροφορίες του. Τα κείμενα προέρχονται από τα πεδία των κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή φυσικών επιστημών.

Text Completion Questions: Οι ερωτήσεις αυτές εξετάσουν την ικανότητα του rεξεταζόμενου να ερμηνεύει και να αξιολογεί σωστά τα κείμενα που διαβάζει. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν κενά σημαντικών λέξεων τα οποία ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει βασιζόμενος στις υπόλοιπες πληροφορίες του κειμένου.

Sentence Equivalence Questions: Οι ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνουν μία πρόταση στην οποία υπάρχει ένα κενό, για το οποίο ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιλέξει δύο λέξεις οι οποίες συμπληρώνουν σωστά την πρόταση, αλλά και δημιουργούν δύο προτάσεις με το ίδιο νόημα.

ΟΙ βαθμολογίες δίνονται χωριστά για κάθε τμήμα του τεστ. Ο υψηλότερος βαθμός στο Verbal και στο Quantitative Section είναι το 170 και ο χαμηλότερος είναι το 130. Το Analytical Writing Section βαθμολογείται με 0 έως 6.

Ανεπίσημα αποτελέσματα παίρνουν οι εξεταζόμενοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Computer Adaptive Test. Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται από το Educational Testing Service στον εξεταζόμενο αλλά και στα Πανεπιστήμια της επιλογής του σε 10-15 μέρες μετά την εξέταση.

Τα βαθμολογίες του GRE ισχύουν για 5 χρόνια.

Εξετάσεις για το GRE γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 3-4 ημέρες την εβδομάδα.

BEC - Business English Certificates

Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά Business English Certificates (BEC) του Cambridge ESOL αποτελούν απόδειξη των ικανοτήτων σας στη χρήση Αγγλικών στον επαγγελματικό χώρο. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα της εξέτασης BEC που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης και ομιλίας που απαιτούνται σε κάθε επιχείρηση.

Τα τρία διαφορετικά επίπεδα στην εξέταση BEC είναι τα ακόλουθα:

 • BEC Preliminary
 • BEC Vantage
 • BEC Higher

Οι εξετάσεις BEC είναι ευθυγραμμισμένες με τα επίπεδα Β1 έως Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Οι εξετάσεις BEC είναι επίσημα αναγνωρισμένες από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο ως ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής χρήσης των Αγγλικών.

Οι εξετάσεις BEC είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ.

Στους υποψηφίους απονέμεται ένας συνολικός βαθμός που προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας σε κάθε ενότητα της εξέτασης (Reading,, Writing, Listening, Speaking). Στην εξέταση δεν υπάρχει κάποια βαθμολογική βάση. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να λάβετε βαθμολογία συγκεκριμένου ύψους σε κάθε ενότητα για να επιτύχετε στην εξέταση. Για τη συμμετοχή σας θα λάβετε και μία ανάλυση των αποτελεσμάτων σας για κάθε ενότητα της εξέτασης.

Τα πιστοποιητικά για τις εξετάσεις BEC του Cambridge ESOL ισχύουν εφ’όρου ζωής.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Που θα μας βρείτε

 • Που θα μας βρείτε

Στην κεντρική πλατεία των Αγίων Αναργύρων

210-2627972

info@dimitriadisenglish.gr